Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ucapan Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa 2013


Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa 2013 - Berikut ini beberapa ucapan selamat hari raya idul fitri dalam bahasa Jawa Kromo yang bisa dijadikan contoh untuk kita kirimkan baik melalui sms atau kartu lebaran.

Ucapan Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa 2013

“Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta. Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi.”
“Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.”

“Rinengga suminaring surya dinten fitri cinandra resik ing wardaya, katur sugeng manghayubagya Idul Fitri nyuwun angunging samudra pangaksami, ing sedaya kalepatan kula sakluwarga “minal aidinwal faidzin” mugi kita tansah winengku ing karahayon, gesang, lan mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah SWT.”

Untuk Membalas dengan seperti ini:

“Kondur sami-sami kanthi linambaran tulus saha andhap asoring manah kula ugi ngaturaken sedaya kalepatan mugi sageda kalebur ing riyadi suci punika. Mugi Gusti Allah paring ijabah.”

Akan berbeda lagi ketika berkunjung atau mengucapkan selamat Lebaran secara langsung:

“Katur dhumateng ngarsanipun Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang sepisan kula badhe ngaturaken sungkem pangabekti kula dhumateng Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat kula nyuwun pangapunten lan sageta kalebur wonten ing dinten riyadi punika lantaran Bapak/Ibu/Simbah/,dll. Ingkang saklajengipun kula ugi nyuwun pangestu mugi-mugi menapa ingkang dados panggayuh kula saged kalaksanan. Cekap atur kula.”

Posting Komentar untuk "Ucapan Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa 2013"